آگهی خرید سگ

هوش گوسفند

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش گوسفند

محققان انگلیسی معتقدند که گوسفندها نوعی توانایی غریزی باور نکردنی و هوشی فراتر ار تصور دارند اگر مورد تهدید شکارچی باشند با هم فرار می کنند گوسفندها قادر به شناسایی چهره حیوانات و انسان هستند

هوش گوسفند

,