آگهی خرید سگ

هوش طوطی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش طوطی

طوطی به عنوان باهوش ترین پرنده شناخته شده است او قادر است کارهای خیره کننده ای را با منقارش انجام دهد آنها می توانند بسیاری از کارهای فوق العاده را به طرز خیره کننده ای با منقارش انجام دهند طوطی کاکادو در انجام مهارت های مختص پرندگان تا 90 درصد دقت دارد یک طوطی می تواند بسیاری از کلمات و حتی جملات را تکرار کند و حتی از آنها درک داشته باشد

هوش طوطی

,