شهر حیوانات

هوش فیل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش فیل

مغز فیل بسیار سنگین است وزن آن به بیش از 5 کیلوگرم می رسد سایر پستانداران بزرگ مثل کرگدن و اسب آبی مغزشان به هیچ عنوان به این اندازه نمی رسد تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که فیل ها توانایی به کارگیری اشیا را به صورت خلاقانه دارند بدون اینکه از دستشان کمک بگیرند آنها می دانند که قبل از خوردن غذا باید آن را تمیز کنند و از ابزار مختلف به روش های مختلف در وحش استفاده می کنند آنها در اسارت دستورات انسان را کاملا می فهمند

هوش فیل

,