پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

هوش خوک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش خوک

یکی از نتایج در این جسارت ها هوش خوک است گفته می شود که آنها احساساتی و حساس هستند خوک ها احساس غم می کنند و ممکن است به سادگی بی حوصله بشوند بسیار اجتماعی و تربیت پذیرند حتی بعضی معتقدند که از سگ هم تربیت پذیرتر هستند آنها بازی های ویدیویی را بهتر از سایر پستانداران انجام می دهند خوک ها قادربه دیدن رویا هستند و نام خودشان را تشخیص می دهند

هوش خوک

,

هوش خوک