پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

هوش موش رت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش موش رت

موش رت با وجود بدنامی اش بسیار باهوش است از این گونه موش در امور پژهشی به طور گسترده استفاده می شود این گونه به عنوان ذهن برتر علمی در زمان ما برای اموری مثل کلیدهای میانبر نقاط ضعف و مسیرهای فرار در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد

هوش موش رت

,

هوش موش رت