آگهی خرید سگ

هوش دلفین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش دلفین

دلفین ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند آنها می توانند بستگانی را که کیل.متر ها در دریا از آنها دور افتاده اند را با ابزار نامعلومی پیدا کنند دلفین ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر زبان خاص خود را دارند نکته قابل توجه در مورد دلفین ها این است که آنها با استفاده از سیستمی که ناشی از قدرت ذهن آنهاست هرگز نمی خوابند

هوش دلفین

,