آگهی خرید سگ

هوش هشت پا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش هشت پا

هشت پا یکی از باهوش ترین آفریده های دریایی است اگر چه این جانور در درک ضعیف است ولی دانشمندان با انجام آزمایشات متعدد پی برده اند که هشت پا در انجام بازی حل مسایل پیدا کردن راه در مارپیچ ها و حافظه کوتاه مدت بسیار توانمند است

هوش هشت پا

,