شهر حیوانات

گروه گربه پرشین نقره ای و طلایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین نقره ای و طلایی

این دسته شامل گربه چین چیلا – گربه های طلایی و نقره ای سایه دار است گربه چین چیلا گربه سفید درخشان با نقاط سیاه پراکنده روی بدن و به صورت واضح روی صورت دم و پاها می باشد سایه های ناشی از این نقاط به صورت یک لایه تیره روی پشت و گاهی پهلوها نیز دیده می شود گربه های طلایی از نوع چین چیلا یا سایه دار هستند رنگ زمینه پوشش آنها کرم گرم است که نقاط مشکی روی آن دیده می شود نوع نقرهای به عنوان ظریف ترین نوع پرشین مورد توجه است در این دسته رنگ چشم گربه ها سبز یا سبز آبی با حاشیه سیاه است

گروه گربه پرشین نقره ای و طلایی

,