باشگاه پرورش سگ البرز پیام

گروه گربه پرشین های دودی و سایه دار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین های دودی و سایه دار

دسته سایه دار شامل کامیوهای سایه دار و صدفی هستند که پوشش زیرین آنها سفید است و روی موها می تواند به رنگ قرمز یا کرم باشد پرشین دودی عجیب ترین و جذاب ترین الگوی رنگی را در این نژاد داد اعتقاد در این است که این نوع حاصل آمیزش گربه چین چیلا و گربه پرشین سیاه است پرشین دودی شش رنگ متفاوت دارد – سیاه – آبی – کرمی – کامیو – قرمز – آبی کرم دودی – همه گربه های این دسته یک حلقه موی سفید رنگ اطراف گردن و گوش دارند چشم های مسی رنگ این گربه ها مانند ذغال گداخته در میان دود می درخشد

گروه گربه پرشین های دودی و سایه دار

,