گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

گروه گربه پرشین تبی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین تبی

گربه تبی سرزنده ترین دسته از گربه های پرشین است این دسته از پرشین سه الگوی رنگ دارد کلاسیک – راه راه و خال دار گربه های با الگوی خال دار می توانند الگوی کلاسیک را توام با خال های قرمز نشان دهند رنگ های شناخته شده از این دسته شامل نقره ای – آبی نقره ای – آبی قرمز – قهوه ای و کرمی است همه تبی ها چشم های مسی رنگ دارند به جز واریته نقره ای که چشم های سبز رنگ عسلی دارند

گروه گربه پرشین تبی

,

گروه گربه پرشین تبی