گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

گروه گربه پرشین های هیمالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین های هیمالیایی

گربه های هیمالیایی جز محبوب ترین گربه پرشین ها محسوب می شوند و حاصل آمیزش گربه پرشین آبی و نژاد گربه سیامی هستند این نوع بعد از چند نسل آمیزش به عنوان یکی از واریته های رنگی گربه پرشین پذیرفته شد رنگ های این نوع شامل شکلاتی – یاسی – آبی – قرمز – کرم – آبی کرم- ویاسی کرم می باشد همه گربه های هیمالیایی باید چشم های آبی داشته باشند هر رنگ دیگری به جز آبی نشان دهنده عدم کیفیت و خالص نبود است

گروه گربه پرشین های هیمالیایی

,

گروه گربه پرشین های هیمالیایی