باشگاه پرورش سگ البرز پیام

مراقبت از پوست گربه ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مراقبت از پوست گربه ها

پوست یکی از بزرگترین و کلیدی ترین ارگان های بدن می باشد که سدی محافظ برای بافت های داخلی بدن در برابر سرما اشعه خورشید از دست رفتن اب و الکترولیت ها و همچنین به عنوان محافظ محیطی مانع ورود عوامل خارجی شیمیایی فیزیکی و میکروبی به داخل بدن می گردد حرکت و شکل پذیری از دیگر خواص پوست است که به واسطه انعطاف پذیری الاستیسیته و استحکام پوست میسر می باشد تولید ضمایم پوستی مانند ساختارهای کراتینیزه مثل مو چنگال و لایه های شاخی اپیدرم نیز از دیگر وظایف این بافت و تنظیم دمای بدن از طریق پوشش مو غدد و خون رسانی جلدی نیز بر عهده این عضو هست این بافت مخزنی برای الکترولیت ها آب ویتامین ها و پروتیین و ... می باشد

مراقبت از پوست گربه ها

,