باشگاه پرورش سگ البرز پیام

بیماری کلیه پلی کیستیک در گربه ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بیماری کلیه پلی کیستیک در گربه ها

بیماری کلیه پلی کیستیک PKD برای اولین بار در سال 1967 به عنوان یک بیماری ارثی در گربه های خالص نژاد پرشین مخلوط گزارش شده است این بیماری در نژادهای British shorthair Scottish fold و Himalayan نیز تشخیص داده شده است کلیه پلی کیستیک یک بیماری غیر قابل برگشت با روند کند می باشد

بیماری کلیه پلی کیستیک در گربه ها

,