شهر حیوانات

مراقبت از دندان در سگ ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مراقبت از دندان در سگ ها

معاینه دقیق و منظم دهان و دندان ها توسط دامپزشک جرم گیری و تمیز کردن دندان ها توسط دامپزشک مسواک زدن حداقل دو بار در روز توسط صاحب با استفاده از مسواک و خمیر دندان های مخصوص حیوانات و یا خمیر دندان های مخصوص کودکان استفاده از اسپری دهان شویه کلرهگزیدین ئو بار در روز استفاده روزانه از جویدنی های خوراکی و اسباب بازی های مخصوص سگ استفاده از غذاهای خشک به جای غذاهای کنسروی عدم استفاده از استخوان مرغ و گوسفند در خوراک تکه های تیز ناشی از شکستن این گونه استخوان ها به لثه آسیب وارد می کند

مراقبت از دندان در سگ ها

,