باشگاه پرورش سگ البرز پیام

بیماری کوشینگ در سگ ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بیماری کوشینگ در سگ ها

بیماریHYPERADRENCOCORTICISM در سگ به دلیل تولید بیش از حد گلو کوکور تیکو ئیدها به طور مزمن ایجاد می شود در حالت طبیعی غده هیپو تولید هورمونی به نام ACTH می کند که باعث تحریک غده فوق کلیوی می شود بیماری کوشینگ یک بیماری میان سالی است و بیشتر در سگ و گربه های مسن تر دیده می شود که بیشتر در سگ رایج است این بیماری در گربه ها مشابه سگ هاست با این تفاوت که در گربه ها تا 80 درصد همراه دیابت ملیتوس است بروز این بیماری از دو تا شانزده سالگی گزارش شده است ولی بیشتر در شش یا هفت سالگی دیده می شود توزیع مساوی بین سگ های نر و ماده وجود دارد و به نظر نمی رسد این بیماری در یک نژاد بیشتر دیده شود

بیماری کوشینگ در سگ ها

,