گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت عقاب دوبرادر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت عقاب دوبرادر

این گونه عموما طول بدنی برابر با 55 تا 65 سانتی متر دارد بخش پشتی بدنشان قهوه ای تیره و بخش سینه و شکمی ان سفید با رگه های تیره می باشد بالهایشان نسبتا کوتاه و گرد است دم بلندی دارند که بخش بالایی ان خاکستری و بخش زیرین سفید و دارای یک نوار انتهایی پهن سیاه رنگ است پاها و چشم های انها زرد رنگ است پرنده های نا بالغ پایین تنه ای به رنگ زرد نخودی دارند همچنین بخش زیرین بالهای انها نیز به این رنگ دیده می شود و دم انها دارای نوار سیاه رنگ انتهایی نیست

شناخت عقاب دوبرادر

,

شناخت عقاب دوبرادر