باشگاه پرورش سگ البرز پیام

شناخت عقاب خالدار کوچک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت عقاب خالدار کوچک

عقاب خالدار کوچک و بزرگ بسیار شبیه یکدیگر هستند ولی تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند که تمایز آنها را میسر می سازد نوارهایی به رنگ روشن در پشت گردن عقاب خالدار نابالغ دیده میب شود در حالی که عقاب خالدار بزرگ این علامت را ندارند در عقاب خالدار کوچک رنگ عنبیه چشم قهوه ای متمایل به زرد و یبا زرد است ولی عقاب خالدار بزرگ به رنگ قهوه ای تیره می شود عقاب خالدار کوچک همان گونه که ازر نامش پیداست جثه کوچکتر است این پرنده جزء گونه های در معرض خطر انقراض به شمار می رود

شناخت عقاب خالدار کوچک

,