باشگاه پرورش سگ البرز پیام

شناخت عقاب صحرایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت عقاب صحرایی

عقاب صحرایی از پرندگان شکاری بزرگ به شمار می رود طول بدن آن 62 تا 74 سانتیمتر است و طول بالهایش در حالت باز به 165 تا 190 سانتی متر می رسد این عقاب در اروپای شرقی آسیا ی مرکزی و آفریقا دیده می شود نوع اروپایی و آسیای مرکزی زمستان را در هند می گذراند بیشتر طول عمر آن به 41 سال می رسد هنگامی که به آفریقا مهاجرت می کنند غذای اصلی آنها را موریانه ها تشکیل می دهد ولی پستانداران کوچک را نیز شکار می کنند

شناخت عقاب صحرایی

,