آگهی خرید سگ

شناخت قوش ها و قرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت قوش ها و قرقی

قرقی از پرندگان شکاری کوچک به شمار می رود این پرنده در نقاط معتدل دیده می شود و عموما یک پرنده مقیم به شمار می رود ولی پرندگان نواحی سردسیر زمستانها را در مناطق گرمتر مهاجرت می کنند قرقی ها بسیار سریع پرواز می کنند و پرندگان کوچک را با پرواز در بالای سرشان و شیرجه زدن ناگهانی بر روی آنها شکار می کنند

شناخت قوش ها و قرقی

,