پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت قوش ها و قرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت قوش ها و قرقی

قرقی از پرندگان شکاری کوچک به شمار می رود این پرنده در نقاط معتدل دیده می شود و عموما یک پرنده مقیم به شمار می رود ولی پرندگان نواحی سردسیر زمستانها را در مناطق گرمتر مهاجرت می کنند قرقی ها بسیار سریع پرواز می کنند و پرندگان کوچک را با پرواز در بالای سرشان و شیرجه زدن ناگهانی بر روی آنها شکار می کنند

شناخت قوش ها و قرقی

,

شناخت قوش ها و قرقی