باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تربیت قوش

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تربیت قوش

در این بخش تربیت گام به گام قوش برای فردی که اولین پرنده خود را می خواهد تربیت کند توضیح داده شده است اگرچه در این متن تمام جزییات مربوط به رفتار پرنده تا پرواز آزاد ذکر شده است ولی توصیه می شود که حتما با یک فرد مجرب در این زمینه همکاری داشته باشید نحوه تربیت جوجه یک ساله و پرنده بزرگی که به دام افتاده است کاملا یکسان است نحوه برخورد با جوجه یک روزه اندکی متفاوت است و این تفاوت عمدتا مربوط به تغذیه آن و قسمتهایی از شکار است که به پرنده داده می شود

تربیت قوش

,