گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تربیت پرنده به دام افتاده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تربیت پرنده به دام افتاده

نحوه تربیت پرنده ای است که در اسارت به دنیا آمده و با انسانها آشنایی دارد اگر پرنده ای به دام بیفتد نحوه رفتار با آن متفاوت است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد هنگامی که یک پرنده تازه به دام می افتد باید یک کلاه بر روی سر او قرار داد و به پای آن بند چرمی ریسمان و زنگ متصل نمود برای انتقال پرنده می بایست تا آنجا که ممکن است این عمل در تاریکی شب انجام گیرد شب هنگام باید او را بر روی یک نشیمن در یک اتاق تاریک قرار داد و با ریسمان به نشیمنگاه بست اتاق باید به شکلی باشد که با طلوع خورشید نور وارد اتاق نشود نشیمنگاه باید در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین باشد و سطح زمین نیز با برزنت پوشانده شده باشد

تربیت پرنده به دام افتاده

,

تربیت پرنده به دام افتاده